Gilbert's syndroom en het leger

Dienst in de strijdkrachten van de Russische Federatie (RF-strijdkrachten) is prestigieus en eervol voor de hele bevolking van ons land. Dienstplichtigen, evenals militairen en daarmee gelijkgestelde personen, moeten fysiek gezond zijn om hun taken te kunnen vervullen.

Maar niet alle burgers hebben het perfecte medische dossier. In dit artikel zullen we bespreken of degenen met een zeldzame ziekte - het Gilbert-syndroom het recht hebben om de voordelen van het vaderland te dienen.

Gilbert-syndroom: symptomen en kliniek

Het syndroom van Gilbert in de geneeskunde heeft veel namen: "eenvoudige familiale cholemie", "niet-hemolytische familiale geelzucht", "constitutionele hyperbilirubinemie". De mensen worden simpelweg genetische geelzucht genoemd. Deze genetische ziekte werd voor het eerst ontdekt in 1901 door de Franse gastro-enteroloog Augustin Nicolas Gilbert, naar wiens eer het zijn naam kreeg.

Het Gilbert-syndroom is een genetische leveraandoening waarbij de functie van de uitwisseling van bilirubine in het bloed, die optreedt vanaf de geboorte en niet te behandelen is, verstoord is.

De moderne geneeskunde kan alleen de symptomen van de huidige ziekte verlichten, die zich kunnen manifesteren in de vorm van:

 • Algemene zwakte.
 • Lethargie.
 • Misselijkheid.
 • Diarree.
 • Maagzuur.
 • Winderigheid.
 • Pijn in de lever.

De patiënt heeft in de regel een uitgesproken geelheid van de huid en slijmvliezen.

Volgens statistieken hebben mannen tot 10 keer meer kans om deze pathologie te ervaren. Het is niet altijd mogelijk om het Gilbert-syndroom in de vroege kinderjaren te detecteren, het kan zich later in de adolescentie manifesteren.

Behandeling van de ziekte is gebaseerd op het volgen van een dieet en een strikt dieet, wat niet altijd mogelijk is bij het serveren. Daarom wordt er, wanneer een burger wordt geaccepteerd voor dienst in de strijdkrachten van de Russische Federatie, rekening gehouden met zijn gezondheidstoestand en het vermogen om bepaalde taken uit te voeren, evenals de voorwaarden voor zijn aanwezigheid in het leger..

Zullen ze het leger in gaan met genetische geelzucht?

Toegang tot de dienst vindt plaats in verschillende fasen. Een daarvan is de verplichte doorgang van een militaire medische commissie (hierna de IHC genoemd), die de aanvrager een medisch advies geeft en hem een ​​fitnesscategorie toewijst, volgens medische indicaties.

Bij het nemen van een beslissing moet de commissie zich laten leiden door het decreet van de regering van de Russische Federatie van 4 juli 2013, nr. 565 "Na goedkeuring van de voorschriften voor militair medisch onderzoek", waarin duidelijk een lijst wordt opgesomd van alle ziekten en hun naleving van een of andere categorie van geschiktheid.

Het Gilbert-syndroom verwijst naar ziekten van het spijsverteringsstelsel (lever) en om een ​​oordeel te kunnen geven, moet IHC gebaseerd zijn op paragraaf “c” van Art. 59 "Schema van ziekten" van het decreet van de regering van de Russische Federatie nr. 565 Het artikel geeft goedaardige fermentopathische hyperbilirubinemie aan, waartoe deze pathologie behoort. Een burger wordt erkend als zijnde niet geschikt en krijgt de categorie B-3 toegewezen.

Ziektedetectie leven

De levensduur voor de detectie van het Gilbert-syndroom hangt niet af van de aanwezigheid van deze pathologie bij een burger, maar van de door de medische commissie toegewezen fitnesscategorie.

Na het doorlopen van alle specialisten en het doorstaan ​​van de testen, wanneer het Gilbertsyndroom wordt aangetroffen in de rekruut, kent de VVK het categorie B toe. Deze geschiktheidscategorie geeft de aanwezigheid aan van beperkingen op acceptatie voor service vanwege gezondheidsredenen. Zware fysieke inspanning voor deze personen wordt meestal geëlimineerd..

Aanvragers voor militaire taken kunnen speciale voorwaarden voor militaire dienst krijgen, die met papier of ander lichter werk zijn belast.

In geval van complicaties die verband houden met de ziekte, kan een burger op elk moment uit dienst worden genomen op besluit van de autoriteiten en de IHC.

Redenen om in beroep te gaan tegen de resultaten van de commissie

Over de toelating tot het leger wordt beslist rekening houdend met de algemene gezondheidstoestand en de ernst van de symptomen van de ziekte.

Voor een nauwkeurige diagnose kunnen verschillende methoden worden gebruikt:

 1. Overzicht van de patiënt over zijn gezondheid;
 2. Inspectie van de aanvrager voor service in de strijdkrachten van de Russische Federatie, waarin u de geelheid van de huid kunt opmerken;
 3. Laboratoriumstudies, waaronder een bloedtest voor bilirubinespiegel, die het meest informatieve beeld geven van het verloop van de ziekte;
 4. Instrumentele onderzoeksmethoden, waaronder abdominale echografie.
 5. In veel gevallen kan de ziekte enigszins optreden en zijn de symptomen mild voor de patiënt.

Als de medische commissie heeft besloten de militaire dienst niet te aanvaarden, heeft een burger het recht om op eigen verzoek tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan en als de volgende redenen bestaan:

 • De medewerker van de militaire medische commissie, die het onderzoek van de patiënt uitvoerde, pleegde schendingen.
 • De kandidaat voor militaire dienst onderging een onafhankelijk onderzoek, buiten het werk van de IHC, en verstrekte de beschikbare documenten (certificaten, testresultaten) die aantoonden dat hij geschikt was voor militaire dienst.

Is service mogelijk op contractbasis?

Dienstverlening aan de strijdkrachten van de Russische Federatie onder een contract voor personen die lijden aan het Gilbert-syndroom is bij geen enkele wetgevingshandeling verboden. Een burger dient documenten in en ondergaat standaard een medisch onderzoek. Als echter tijdens het passeren van de IHC blijkt dat hij deze ziekte heeft, zal de kwestie van de adoptie op individuele basis worden beslist.

In tegenstelling tot de dienstplicht kan de medische commissie een burger weigeren om te worden toegelaten tot de strijdkrachten van de Russische Federatie vanwege de aanwezigheid van het Gilbert-syndroom, wat zijn conclusies rechtvaardigt met de resultaten van medische tests en laboratoriumtests.

Dit besluit moet ook een verklaring bevatten dat, vanwege het ernstige verloop van de ziekte, een sollicitant niet in staat zal zijn om zijn officiële taken volledig uit te voeren.

De aanvrager heeft het recht om tegen de conclusie van de commissie in beroep te gaan door de noodzakelijke medische documenten te overleggen waaruit blijkt dat hij geschikt is voor militaire dienst.

Militaire dienst wordt vaak geassocieerd met risico's en hoge fysieke inspanning, daarom wordt de selectie van aanvragers strikt uitgevoerd volgens de huidige wettelijke normen. Als de aanvrager echter het Gilbert-syndroom heeft en deze pathologie hem er niet van weerhoudt zijn plicht jegens zijn vaderland te vervullen, dan zal de medische commissie toestemming geven om lid te worden van de RF-strijdkrachten..

Worden dienstplichtigen toegelaten tot het leger met het Gilbert-syndroom

Altijd gratis juridische bijstand:

Een medisch onderzoek van jonge mannen van voor de ontwerpleeftijd wordt uitgevoerd door een speciale commissie gevormd door het militaire commissariaat, met betrokkenheid van zeer gespecialiseerde artsen. Tijdens het werk van de commissie wordt de overeenstemming van de gezondheidsstatus van de dienstplichtige met de eisen die aan de soldaat worden voorgelegd, bepaald.

Het regeringsbesluit regelt deze eisen, die de lijst van ziekten onverenigbaar met de militaire dienst goedkeurden. De dubbelzinnigheid van de benadering van de interpretatie van dit document leidt ertoe dat voor elke specifieke ziekte voortdurend een aantal vragen opduikt, omdat het klinische beeld van de manifestatie individueel is voor elk organisme.

Gilbert-syndroom: symptomen en kliniek

Sinds de geboorte achtervolgt de mens een genetische ziekte die verband houdt met een verminderd metabolisme van bilirubine. Het diagnosticeren ervan op jonge leeftijd is echter niet zo eenvoudig, omdat het lange tijd asymptomatisch is.

Het Gilbert-syndroom is een ziekte die ook wel genetische geelzucht wordt genoemd. Dit komt omdat een van de symptomen die later verschijnen, huidpigmentatie is..

Meestal lijden jongens aan deze ziekte. Genetische geelzucht introduceert geen functionele pathologieën in de activiteit van het lichaam, daarom vormt het geen dodelijk gevaar, maar dichter bij de tienerperiode veroorzaken bepaalde symptomen die zich toch beginnen te manifesteren veel problemen in het normale dagelijkse leven van een tiener.

Naast de karakteristieke geelheid van de huid, waardoor het Gilbert-syndroom vaak wordt verward met hepatitis A, kan de patiënt een plotselinge afname van de eetlust, vermoeidheid tijdens fysieke manipulatie en slaapstoornissen worden waargenomen. In sommige gevallen kan tijdens het eten een bittere smaak worden gevoeld. Na een bepaalde, vaak korte tijd, verzwakken alle vermelde manifestaties, dit betekent dat de ziekte periodiek van aard is en de volgende verergering is voltooid.

Er is geen specifieke behandeling voor genetische geelzucht. Er zijn een aantal maatregelen die de manifestatie van symptomen kunnen verminderen. De meest populaire bestemming is dieet nr. 5, ontwikkeld door M.I. Pevzner. Het gaat om een ​​combinatie van gerechten met rundvlees, groenten, ontbijtgranen, tarwebrood, thee, kwark. Kruiderijen, vet vlees, reuzel, zuring, spinazie en vette vis worden als verboden beschouwd. De patiënt moet alcohol en alcohol volledig verlaten, het wordt aanbevolen om tijdelijk te stoppen met sporten en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Zullen ze het leger in gaan met genetische geelzucht

Het Gilbert-syndroom manifesteert zich mogelijk op geen enkele manier tijdens de kindertijd. Dan heeft de jongeman op een bepaald moment symptomen bekend en stellen artsen een diagnose van deze aandoening. Maar veel ouders blijven perplex staan ​​nadat de ontwerpcommissie groen licht heeft gegeven en het leger een kind verwacht.

Tegenwoordig, in het tijdperk van de informatietechnologie, is het niet moeilijk om thuis een antwoord op een bepaalde vraag te krijgen. Bovendien kunt u zelfs met een advocaat overleggen over het beroep. Bovendien zal het niet moeilijk zijn om vertrouwd te raken met de tekst van de bovenstaande resolutie, waarin u de aan- of afwezigheid van de ziekte waarin u geïnteresseerd bent kunt zien. Als dit type ziekte niet op de lijst staat, heeft het geen zin om geld uit te geven aan verschillende advocaten, omdat het onmogelijk is om de beslissing van de commissie aan te vechten.

Zijn ze, gezien het feit dat het Gilbert-syndroom bij uw kind werd ontdekt, bij het leger ingelijfd met dergelijk bewijs? - het antwoord is elementair en ondubbelzinnig positief. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de ziekte niet op de lijst van de lijst staat, niet levensbedreigend is voor de dienstplichtige en niet wordt overgedragen aan andere militairen. Daarom zal de jongeman met dergelijke symptomen of zelfs met een vermelding op de polikliniekkaart zeker worden opgeroepen voor service.

De nuance is dat na het ontwerp de militaire eenheid in de persoon van de commandant de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gezondheidstoestand van de soldaat. Hij moet de juiste conditiebewaking krijgen. Als de ziekte zich begint te manifesteren, kan een soldaat worden uitgesloten van bepaalde fysieke oefeningen. Wat het dieet betreft, wordt het legerdieet als behoorlijk aangepast beschouwd voor deze lijst met producten.

Ondanks het feit dat het leger niet gecontra-indiceerd is voor een patiënt met het symptoom van Gilbert, worden er toch bepaalde beperkingen gesteld. De ontwerpcommissie maakt een aantekening in het persoonlijk dossier van de dienstplichtige en vervolgens wordt beslist in welk deel en in welke functie hij in het leger zal dienen. Statistieken geven aan dat voor dergelijke kinderen altijd het juiste beroep wordt gekozen. Een soldaat kan werken met documentatie, wachttaken uitvoeren en als secretaris optreden.

Ter troost voor ouders die zich zorgen maken over hun kind, moet worden opgemerkt dat militaire dienst de patiënt niet alleen niet schaadt met genetische geelzucht, maar ook op een bepaalde manier de positieve dynamiek van het beloop van de ziekte zal beïnvloeden. We hebben het dieet al genoemd en eten volgens het schema zal een soldaat nooit hongergevoelens bezorgen, wat extreem gecontra-indiceerd is bij verergering. Complicaties veroorzaakt door een schending van de gezondheid zijn noch door de patiënt, noch door de opdracht of door de staat als geheel nodig. Daarom omvat het beleid om een ​​militair uit te rusten de uitvoering van alle aanbevelingen van burgerartsen.

Syndroom van Gilbert: Werven zij dienstplichtigen met deze diagnose?

Dienstbaarheid in het leger van vandaag is eervol en prestigieus, daarom proberen moderne jongeren zich aan te sluiten bij de strijdkrachten, de meest effectieve levensschool te doorlopen en op te groeien. Maar vergeet niet dat volgens de wetgeving alleen absoluut gezonde jonge mannen die geen ernstige, gevaarlijke voor zichzelf en anderen hebben, evenals chronische ziekten kunnen worden opgeroepen. En hoe zit het met genetisch? Neemen ze bijvoorbeeld het leger in met het Gilbert-syndroom? Hoewel dit een van de meest zeldzame pathologieën is, maar dat is het wel, en veel mensen willen dit probleem aanpakken.

Wat is deze pathologie??

Deze ziekte is een van de zeldzame. Het vertegenwoordigt een genetische pathologie van de lever van aangeboren aard, waarvan een kenmerk een schending is van de functie van het metabolisme van bilirubine en bijgevolg een constante verhoging van het niveau in het bloed. Dit galpigment is altijd aanwezig in het bloed, maar tijdens normale leverfunctie is de hoeveelheid minimaal en wordt het overtollige orgaan met alle andere schadelijke stoffen uit het lichaam uitgescheiden. Genetische pathologie leidt ertoe dat de natuurlijke krachten van de lever niet voldoende zijn voor een optimale uitvoering van hun taken, wat zich uit in een toename van de hoeveelheid bilirubine.

Vaak verloopt het pathologische proces in het lichaam in het geheim en veroorzaakt het geen symptomen van bezorgdheid voor de persoon. Een toename van deze indicator kan zich manifesteren door verkleuring van de oogproteïnen in gele en op een hoger niveau delen van de huid. De ontwikkeling van pathologie kan tot andere manifestaties leiden: pijn in het rechter hypochondrium, misselijkheid, slechte eetlust, algemene zwakte, slaapstoornissen, spierpijn en stoornissen. Al deze symptomen kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen en de activiteit verminderen, maar de mate van manifestatie hangt af van de omvang van de genetische storing..

Interessant! De mensen noemen het syndroom gewoon geelzucht, in de medische praktijk worden namen als "eenvoudige familiecholemie" en "constitutionele hyperbilirubinemie" gebruikt. Zijn syndroom is genoemd naar de gastro-enteroloog Augustin Nicolas Gilbert, die het ontdekte (pathologie werd geïdentificeerd in 1901).

Compatibiliteit van het Gilbert-syndroom en militaire dienst

Enerzijds heeft deze genetische pathologie betrekking op leveraandoeningen, die een dieet en een bepaald dieet vereisen, wat natuurlijk onmogelijk is in militaire dienst. Aan de andere kant is het niet gevaarlijk voor anderen en verloopt het vaak zo dat zelfs de persoon zelf geen symptomen voelt (het maximum is lichte geelheid langs de randen van de oogproteïnen) en leidt een normale levensstijl. In dit geval is het antwoord op de vraag of ze het leger met het Gilbert-syndroom in Rusland ingaan positief. Dat wil zeggen, ze zullen u naar de dienst bellen of niet - dit alles wordt bepaald door de militaire medische commissie, die de complexiteit van uw toestand en de mogelijkheid om in het leger te zijn zal bepalen (het is de moeite waard om te begrijpen dat er veel soorten troepen en werk in de strijdkrachten zijn die kunnen worden uitgevoerd onder de bestaande belastingslimieten).

Selectie voor militaire dienst: geschiktheidscategorieën, besluiten van de commissie

De selectie van jonge mannen in het kader van het conceptbedrijf vindt altijd in verschillende fasen plaats. Verplicht is de doorgang van een speciale militaire medische commissie. Zij is het die de beslissing over de aanvrager neemt en een geschiktheidscategorie kan toewijzen:

 • B - geschikt voor tocht, maar met beperkingen;
 • B - beperkt in conditie (vrijgesteld van militaire dienst en in vredestijd bijgeschreven op de reserve van vliegtuigen);
 • G - tijdelijk niet geschikt (er wordt uitstel gegeven voor onderzoek en behandeling tot een jaar);
 • D - de dienstplichtige wordt erkend als volkomen ongeschikt voor militaire dienst en ontvangt een "wit" ticket.

Voor de selectie van dienstplichtigen voor medische indicatoren wordt de commissie van het militaire registratie- en rekruteringsbureau geleid door het goedgekeurde document "Schedule of Diseases" met een duidelijk gedefinieerde lijst van pathologieën en de mogelijkheid dat ze aan een van de categorieën voldoen. Het syndroom van Gilbert verwijst in dit document naar artikel 59 over spijsverteringsziekten..

 1. In gevallen waarin de aanvrager een milde pathologische procedure heeft zonder ongemak te veroorzaken en niet verschillende symptomen vertoont, kan hem heel goed categorie B-3 worden toegewezen, d.w.z. de jongeman wordt erkend als dienstplichtige, maar dient in troepen met een beperkte fysieke training.

Belangrijk! Als de dienstplichtige tijdens de uitvoering van de dienst problemen heeft, kan hij op beslissing van de commissie en zijn superieuren op elk moment worden verwijderd en in rekening worden gebracht.

 1. Als de jongeman klachten heeft over de symptomen die hem zorgen baren, of de arts wordt bewaakt door het resultaat van laboratoriumbloedonderzoeken, krijgt de jongeman tijdelijk uitstel, wordt hij voor een volledig medisch onderzoek van de aandoening naar de kliniek gestuurd en krijgt hij een speciale behandeling.
 2. Aan de dienstplichtigen bij wie het Gilbert-syndroom gepaard gaat met andere pathologieën (bijvoorbeeld cholecystitis, cholelithiasis), kan onmiddellijk een ticket met fitnesscategorie "B" worden afgegeven. Dat wil zeggen, in vredestijd zal de jongeman worden vrijgesteld van dienst.

Screening, meningen inwinnen en beslissingen nemen

Om de aanvrager te accepteren of naar de reserve te sturen, houdt de commissie altijd rekening met zijn huidige gezondheidstoestand, het verloop van de ziekte en de ernst van de manifestatie van de bijbehorende symptomen. Om een ​​diagnose te stellen:

 • er wordt een jongerenonderzoek uitgevoerd;
 • de studie van zijn polikliniekkaart en de volledige medische geschiedenis daarin weerspiegeld;
 • onderzoek van de patiënt (er wordt een visuele beoordeling gemaakt van de geelheid van eiwitten, slijmvliezen, huidintegraal);
 • laboratoriumtests worden uitgevoerd (een algemene studie van bloed en urine, evenals veneus bloed voor bilirubine);
 • instrumentele onderzoeken (echografie van de lever, buikholte).

Vervolgens, volgens de diagnose en medische rapporten, neemt de militaire commissie de uiteindelijke beslissing. Als de aanvrager het niet met hem eens is, bijvoorbeeld de categorie "B" heeft ontvangen, kan de dienstplichtige, wanneer hij in dienst wilde treden, altijd een aanvraag indienen bij onafhankelijke instellingen voor een medisch onderzoek. Verder kunnen deze conclusies de basis vormen voor een herhaalde herziening van het besluit door de commissie van het militaire registratie- en rekruteringsbureau. In ieder geval kan een persoon die wil dienen altijd nuttig zijn (bijvoorbeeld voor koerierswerk of op kantoor).

Is het mogelijk om te contracteren met het Gilbert-syndroom?

De wet verbiedt contractarbeid niet voor degenen bij wie de diagnose van dit syndroom is gesteld. Alle aanvragers moeten standaard een medisch onderzoek ondergaan, waarna een individuele vraag wordt gesteld..

Elke jongeman moet begrijpen dat militaire dienst op de een of andere manier verband houdt met lichaamsbeweging en risico's, daarom is het de moeite waard om artsen toe te staan ​​de situatie objectief te beoordelen.

Als de beslissing van de VKK niet past bij de aanvrager, heeft hij een wettelijk recht om in beroep te gaan.

Nemen ze het leger op met het Gilbert-syndroom

Verblijf in militaire dienst houdt rechtstreeks verband met de menselijke gezondheid. In aanwezigheid van een genetische ziekte kunnen de symptomen echter subtiel zijn. Ze ontstaan ​​in golven of storen de patiënt helemaal niet. Dit is een van de moeilijke momenten in de diagnose. Het onderzoek houdt rekening met zowel de symptomen als de ernst van de toestand van de patiënt. Als het Gilbert-syndroom is vastgesteld, worden ze dan bij het leger ingelijfd met deze diagnose? Zowel dienstplichtigen als hun ouders willen het antwoord op deze vraag weten..

Specificiteit van de ziekte

Vaak is de ziekte verborgen of manifesteert deze zich in de vorm van een mild icterisch syndroom.

De jongeman kan last hebben van:

 • misselijkheid;
 • zwakheid;
 • maagzuur;
 • ongemak in het rechter hypochondrium;
 • winderigheid.

Bepaling van de mogelijkheid om in de strijdkrachten te blijven - de competentie van het personeel van de medische commissie na een uitgebreid onderzoek van een man.

Hoe gevaarlijk is het

Het Gilbert-syndroom verschijnt alleen als er goede redenen zijn. Een van de belangrijkste factoren van de pathologie is een genetisch defect dat optreedt als beide ouders ziek zijn. De volgende aandoeningen kunnen de ziekte veroorzaken:

 • ongecontroleerde medicatie;
 • stressvolle toestand;
 • het systematisch gebruik van sterke alcoholische dranken;
 • chirurgische ingreep;
 • gebrek aan eetcultuur (constant te veel eten, vet, pittig, gefrituurd voedsel), enz..

Het beloop van de ziekte wordt gekenmerkt door een externe manifestatie, die gepaard gaat met een overmaat aan indirect bilirubine. Dit leidt tot geelverkleuring van de oogsclera, de huid met verschillende intensiteiten. Met een normale leverfunctie kunt u bilirubine snel verwijderen. Dit helpt de concentratie van giftige stoffen in het lichaam te voorkomen..

In strijd met de genetische code die verantwoordelijk is voor de productie van het glucuronyltransferase-enzym, verslechtert of stopt de evacuatie van bilirubine. Het verspreidt zich door de bloedsomloop en komt in andere organen terecht. Het Gilbert-syndroom ontwikkelt zich. Een giftige stof tast de vernietiging van de structuur van organen aan, verstoort hun werking. Bilirubine kan zich ophopen in de hersenen. Word de oorzaak van een onevenwicht in lichaamssystemen. Wanneer andere pathologieën zich bij de ziekte aansluiten, kan de richting van evacuatie van het toxische element niet worden voorspeld..

Classificatie en symptomen

Er zijn twee soorten Gilbert-syndroom:

 • aangeboren, die zich manifesteert als gevolg van genetische mutaties en in de meeste gevallen niet afhankelijk is van hepatitis.
 • manifesteren die het gevolg is van het virale type hepatitis.

De ziekte kan gepaard gaan met vervelende symptomen. Als die er zijn, wordt de vraag of ze met zo'n pathologie in militaire dienst zullen gaan, negatief beslist. Symptomen worden uitgedrukt:

 • slaap stoornis;
 • gebrek aan interesse in voedsel;
 • ongemak, constante zwakte;
 • Jeukende huid;
 • schending van peristaltiek; enzovoort.

De meeste van deze symptomen werden niet ervaren of door patiënten aan patiënten gegeven. Maar zelfs als deze manifestaties ontbreken, wordt de geelheid van de sclera en de huid altijd uitgesproken.

Het vermogen om in het leger te dienen

Na een dagvaarding moet elke dienstplichtige naar het militaire commissariaat om een ​​medische commissie te ondergaan. Onderzoek van jonge mannen wordt uitgevoerd door medische experts die afhankelijk zijn van een ziekteschema. Het document bevat 88 artikelen die de ziekten beschrijven, waarvan de aanwezigheid vrijgesteld is van het leger. De lijst bevat Gilbert niet. Mensen die aansprakelijk zijn voor dit syndroom worden meestal naar de militaire dienst gebracht in categorie B (geldig met beperkingen).

Ze genieten van de servicevoorwaarden, die de verblijfsduur in het leger enorm vergemakkelijken en worden ontlast van zware fysieke inspanning. De dienstplichtige moet echter het testsysteem gebruiken om tests te doorstaan ​​om de diagnose te bevestigen. Hij zal met weinig fysieke inspanning worden uitgekozen. Dit kan de uitvoering zijn van taken van een koerier, een bewaker. Een spaarzaam dieet en een regime dat overeenkomt met deze pathologie worden ook voorgeschreven. Speciale dieettherapie zal een toename van de hoeveelheid bilirubine in het bloed voorkomen en de progressie van de ziekte voorkomen.

Bij het Gilbert-syndroom dienen mannen in de strijdkrachten. Een ziekte kan geen vertraging veroorzaken. Pathologie voorkomt echter de toegang tot universiteiten die officieren opleiden.

Gilbert-syndroom en uitstel van het leger

Ik heb het Gilbert-syndroom,

Wat moet ik doen om uitstel van het leger te krijgen??

'Is militaire dienst gevaarlijk bij het Gilbert-syndroom?'

'Welke methoden garanderen de juiste diagnose?'

'Kan ik uitstel krijgen van het Gilbert-syndroom?'

Veel ouders en toekomstige soldaten vragen zich af of ze in het leger gaan met het Gilbert-syndroom, een ziekte die gepaard gaat met het verschijnen van een ongebruikelijk pigment in de huid.

Overeenkomstig de wetgeving van de Russische Federatie en het decreet van het Ministerie van Defensie, wordt deze ziekte niet opgenomen in de lijst van ziekten die de dienst verlichten.

Overeenkomstig de wetgeving van de Russische Federatie en het decreet van het Ministerie van Defensie, wordt deze ziekte niet opgenomen in de lijst van ziekten die de dienst verlichten.

Afhankelijk van de ernst van het verloop van de ziekte en de frequentie van klinische symptomen, evenals het niveau van hyperbilirubinemie, kan de legerdienst bij een rekruut worden overgedragen aan het hoofdkantoor, waardoor zijn fysieke activiteit wordt beperkt. Met deze nuances van de ziekte moet het team rekening houden bij het creëren van speciale voorwaarden voor zieke jongeren.

Er is dus een andere toestand van het beloop van het Gilbert-syndroom en de categorie van geschiktheid hangt af van de vorm van ernst. En de toekomstige soldaat kan de categorie "B" toegewezen krijgen - als de veranderingen in gezondheid klein zijn en onder de noodzakelijke omstandigheden een jongeman kan worden opgeroepen voor het leger. Maar tegelijkertijd kan een man categorie "B" toegewezen krijgen en de dienst zal gecontra-indiceerd zijn in vredestijd of categorie "G" - een noodzakelijke vertraging totdat alle omstandigheden van het gevaar van de toekomstige soldaat zijn opgehelderd.

De dingen zijn totaal anders, op voorwaarde dat de man besluit zijn leven te verbinden met militaire dienst. Met een beroepsopleiding wordt ook de toekomstige cadet gecontroleerd op gezondheid. En in dit geval is chronische geelzucht een beperking voor het onderwijs en de daaropvolgende dienstverlening.

Een persoon met deze ziekte heeft tenslotte een speciaal dieet nodig en als de aangeboren aandoening verergert, kan de soldaat niet doorgaan met dienen. Daarom wordt er volgens de wet aangenomen dat een man naar de militaire dienst kan gaan zonder zijn gezondheid te schaden, maar hij zal geen toegang krijgen tot een gespecialiseerde militaire universiteit.

Soldaten worden het vaakst opgenomen in gezondheidsgroep "B" en hebben beperkingen op voeding en fysieke activiteit. De noodzakelijke voorwaarden voor training moeten voor hen worden ontwikkeld, en in overeenstemming met het verloop van de ziekte, het juiste type troepen.

Tegelijkertijd kan, in het geval van een verslechtering van de gezondheidstoestand en het optreden van nieuwe symptomen, de verblijfsduur in het leger voor jonge mannen worden verkort. Hiervoor moet de medische zorg op de afdeling op het juiste niveau zijn en moet de arts het verloop van de ziekte constant in de gaten houden. Als de man wordt opgeroepen voor het leger, maar weigert de noodzakelijke servicevoorwaarden te bieden, moeten de rekruut en zijn ouders contact opnemen met een advocaat.

Met genetische geelzucht worden ze ingelijfd in het leger, maar na een gedetailleerd onderzoek van de toekomstige soldaat. Om te beslissen of de dienstplichtige geschikt is, moet een uitgebreide commissie worden bijeengeroepen, waarvan de bevoegdheid voldoende is om een ​​weloverwogen beslissing te nemen.

In geval van duidelijke schendingen, fouten of dwang om op algemene basis te dienen, kan beroep worden aangetekend tegen de beslissing van de artsen. Wanneer een dienstplichtige contact opneemt met een advocaat, wordt hem uitstel verleend om aanvullende onderzoeken te ondergaan en een nieuwe commissie te vormen.

Iedereen moet zijn rechten kennen en onthouden dat, onder voorbehoud van toestemming van de dienst in het gebruikelijke deel op een gemeenschappelijke basis, het verloop van de ziekte tot onomkeerbare gevolgen kan leiden.

Twijfel je aan je diagnose of beslissing over de IHC? Militaire advocaten staan ​​klaar om uw belangen in de rechtszaal te beschermen en u gratis het nodige advies te geven. Contacteer ons nu!

Gaan ze het leger in voor het Gilbert-syndroom

Chronische leverpathologieën als gevolg van erfelijkheid kunnen de werking van het lichaam op verschillende manieren beïnvloeden. Zo hebben ziekten die verband houden met de cholemiegroep niet altijd onmiddellijk een negatief effect op de gezondheid. Staan ze in het leger met het Gilbert-syndroom, een goedaardige leveraandoening die vrij vaak voorkomt, vooral bij mannen? Dit is een belangrijk probleem voor dienstplichtigen die aan deze ziekte lijden en hun ouders..

Hoe gevaarlijk is de ziekte??

Pathologie wordt gekenmerkt door zijn manifestaties: omdat het wordt geassocieerd met een schending van het metabolisme van bilirubine, zijn de huid en oogsclera geel geverfd.

In normale toestand verwijdert de lever bilirubine snel uit het lichaam, omdat deze stof vrij giftig is. Wanneer de genetische code die verantwoordelijk is voor de productie van het glucuronyltransferase-enzym wordt geschonden, wordt bilirubine niet geëvacueerd en verspreidt het zich door het bloed. Dit is de ziekte van Gilbert.

Wanneer een giftig element door de bloedbaan naar andere organen komt, kan het hun structuur verstoren en wanneer het de hersenen bereikt, veroorzaakt het een volledige onbalans in het lichaam, maar dit gebeurt bijna nooit. Hoewel de route van bilirubine onvoorspelbaar is, als het Gilbert-syndroom wordt gecompliceerd door andere pathologieën.

Een persoon kan alleen van beide ouders een defect krijgen en de ziekte manifesteert zich nooit zonder reden. De provocerende factoren zijn als volgt:

 • overmatig alcoholgebruik;
 • ongecontroleerde inname van geneesmiddelen;
 • chirurgische operaties;
 • stressvolle omstandigheden;
 • eetstoornissen en meer.

Deze factoren veroorzaken niet alleen de ziekte, maar beïnvloeden ook het beloop ervan. Het Gilbert-syndroom is ingedeeld in twee categorieën. Er zijn 2 varianten van het Gilbert-syndroom: “aangeboren” - manifesteert zich zonder eerdere infectieuze hepatitis (de meeste gevallen) en manifesteert zich na acute virale hepatitis.
Naast geelzucht kunnen er andere symptomen zijn, op basis waarvan wordt besloten of de pathologie en het leger compatibel zijn. Dit is een overtreding van eetlust en slaap, algemene zwakte, verminderde peristaltiek, jeuk van de huid enzovoort.

De meeste symptomen bij veel patiënten kunnen afwezig of mild zijn. Maar tegelijkertijd is geelheid van de huid en sclera verplicht.

Is service mogelijk bij een dergelijke diagnose?


Na ontvangst van de dagvaarding wordt elke dienstplichtige naar het militaire registratie- en rekruteringsbureau gestuurd om een ​​medische commissie te ondergaan. Bij het onderzoeken van een jonge man en het bestuderen van zijn medische geschiedenis, laten militair-medische experts zich leiden door het regeringsbesluit "inzake militaire medische expertise" en het daarin opgenomen "schema van ziekten".

Er is geen apart artikel in deze wetgevingshandeling waarin zou kunnen worden achterhaald of zij in het leger zijn ingeschreven met de ziekte van Gilbert. Artsen laten zich daarom leiden door Art. 59 (spijsverteringsziekten).

Artikel 59 in lid B geeft goedaardige enzymatopathische hyperbilirubinemie aan, waaronder de ziekte van Gilbert. Personen met een dergelijke pathologie worden erkend als gedeeltelijk geschikt voor categorie B-3.

Maar om de diagnose te bevestigen, moet de jongeman volledig worden onderzocht, dat wil zeggen, om voor alle tests te slagen, voor de tests. Als doktoren zijn toestand bevredigend vinden, zul je in het reine moeten komen met het feit dat de jongeman in het leger wordt opgenomen.

Ouders kunnen gerustgesteld worden door het feit dat met deze ziekte de dienst alleen maar profiteert.

Bovendien geeft de medische commissie niet alleen categorie A (geschikt), maar B (beperkt gebruik). Dit betekent dat hun kind onder aanvaardbare omstandigheden zal dienen. Voor hem wordt werk geselecteerd op het hoofdkantoor, wachtdienst, enzovoort, dat wil zeggen waar lichamelijke activiteit wordt verminderd, en het dieet en dieet zijn het meest geschikt.

Als een verergering of progressieve leverdisfunctie begint tijdens de dienst, kan dit een reden zijn om de diensttijd in de strijdkrachten te herzien. Hiervoor wordt een soldaat geplaatst in een militair hospitaal, waar hij wordt onderzocht en een beslissing wordt genomen op basis van de behaalde resultaten of indien mogelijk een behandelcursus wordt gegeven.

Hulp van een advocaat

Ben je opgeroepen voor het leger, ondanks de aanwezigheid van ernstige symptomen, en ben je het niet eens met de vastgestelde categorie? Tegen elke beslissing van de militaire medische raad kan beroep worden aangetekend als u vertrouwen heeft in uw onschuld. Advocaten op onze website kunnen uw vragen beantwoorden en juridische bijstand verlenen. Vecht niet alleen tegen willekeur, deel uw problemen met ons.

Gaan ze het leger in met symptomen van de ziekte van Gilbert

Het Gilbert-syndroom (genetische geelzucht) wordt een aangeboren leveraandoening genoemd, vergezeld van een goedaardig falen van de functionaliteit van dit belangrijke orgaan. Bij pathologie is er een schending van het metabolisme van het galpigment bilirubine, wat vergeling van de huid en oogproteïnen veroorzaakt. Aangezien het speciale document "Schedule of Diseases" het Gilbert-syndroom niet specifiek vermeldt, gebruiken artsen artikel 59 (pathologie van het spijsverteringskanaal). De dienstplichtige krijgt de categorie B-3 toegewezen (geldigheid met enkele beperkingen), maar om de diagnose te bevestigen, moet een burger grondig worden onderzocht, tests en tests uitvoeren. Als artsen de toestand van de dienstplichtige bevredigend vinden, wordt hij in het leger gebracht. Door beperkingen (categorie B-3) zullen er echter voorwaarden worden geschapen voor een jongere met verminderde lichamelijke activiteit en een gespecialiseerd dieet.

Militaire dienst met het Gilbert-syndroom

Een medisch onderzoek van jongeren van de conceptleeftijd wordt uitgevoerd door de commissie van het militaire registratie- en rekruteringsbureau. Tijdens de inspectie bepalen experts of een burger geschikt is voor militaire dienst. Ze laten zich leiden door wetgeving en een speciaal document genaamd het "Disease Schedule". De lijst van ziekten die niet verenigbaar zijn met de dienstplicht, wordt door de overheid geregeld. De dubbelzinnigheid van interpretaties (pathologieën worden afzonderlijk weergegeven) leidt echter vaak tot controversiële problemen bij het toekennen van een van de vijf geldigheidscategorieën in een militaire ID.

 1. De symptomatologie van de ziekte van Gilbert gaat gepaard met een abnormaal metabolisme van galpigment en de pathologie zelf is aangeboren. Het is moeilijk te diagnosticeren tijdens de kindertijd, omdat het aanvankelijk zonder zichtbare tekenen verloopt. De ziekte wordt ook genetische geelzucht genoemd omdat het wordt gekenmerkt door gele verkleuring van de huid en oogproteïnen, vaker worden jongens getroffen door deze pathologie..
 2. Het Gilbert-syndroom veroorzaakt geen significante veranderingen in de functionaliteit van het lichaam, brengt geen levensgevaar met zich mee. De primaire symptomen manifesteren zich in de adolescentie en bezorgen de patiënt periodiek problemen in het dagelijks leven: een ongezonde huidskleur, die vaak wordt toegeschreven aan hepatitis A, verminderde eetlust, snelle vermoeidheid tijdens inspanning, slaapstoornissen. Af en toe voelt een persoon een bittere nasmaak tijdens het eten. Na een bepaalde korte periode verzwakt de symptomatologie, wat wijst op het periodieke karakter van het Gilbert-syndroom.

Klinisch wordt de ziekte bij patiënten gediagnosticeerd na 20 jaar. In laboratoriumstudies worden bloed en urine geanalyseerd en wordt het totale bilirubinespiegel gecontroleerd. Artsen gebruiken ook specifieke tests voor de detectie van pathologie: verhongering, het gebruik van medicijnen, echografie van het peritoneum, punctiebiopsie. Om het Gilbert-syndroom te voorkomen, raden artsen aan het werk- en rustregime na te leven, overmatige fysieke inspanning te vermijden en het lichaam te beperken om overtollig water en voedsel te ontvangen. Bilirubine-tekort blijft levenslang bestaan, maar progressieve en negatieve veranderingen in de lever worden niet waargenomen..

Vrijstellingsvoorwaarden van het leger

Volgens het 'Schedule of Diseases' wordt het Gilbert-syndroom niet als voldoende reden beschouwd om de medewerker een uitstel van het leger te geven. Voordat de dienstplichtige naar de dienst wordt gestuurd, wordt hij volledig onderzocht, wat nodig is om de geschiktheidscategorie te bepalen. In het "schema van ziekten" komt deze ziekte niet voor, daarom wordt het vertragen of erkennen van de waardeloosheid van een burger tegen deze achtergrond onmogelijk.

Als een groentje met het Gilbert-syndroom bij het leger arriveert, neemt de eenheidscommandant de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gezondheidsstatus van deze soldaat. Omdat de ziekte periodiek van aard is, wordt de rekruut geschorst door enkele fysieke oefeningen en wordt zijn dieet in evenwicht gehouden. Het ontwerpbord classificeert de rekruten met deze ziekte categorie B-3, een speciale aantekening wordt gemaakt in het persoonlijk dossier. Vaker worden deze jongens belast met het werk met documentatie en bewakingsdienst. Het leven in het leger schaadt patiënten met genetische geelzucht niet, integendeel, matige lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet hebben een positief effect op de dynamiek van pathologie.

Medisch onderzoek van een dienstplichtige met het Gilbert-syndroom

Voordat een burger naar de dienst wordt gestuurd, zal hij door een militaire commissie een volledig medisch onderzoek ondergaan. Volgens haar beslissing zal een dienstplichtige naar het leger worden gestuurd met de B-3-categorie (geldigheid met beperkingen), aangezien genetische geelzucht niet is opgenomen in de lijst met "schema's van ziekten" en niet als een ernstige pathologie wordt beschouwd. Een burger wordt na een volledige analyse opgeroepen voor het leger en het syndroom zelf wordt officieel geïdentificeerd.

Tegen de beslissing van de militaire commissie is beroep mogelijk bij overtreding van de regels voor het uitvoeren van een medisch onderzoek. Herdiagnose wordt uitgevoerd als het syndroom gepaard gaat met chronische hepatitis en levercomplicaties (stagnatie van gal in de kanalen, ontsteking van de galblaas).

Heeft u nog vragen? Definieer ze in het opmerkingengedeelte van dit artikel.!

Militaire dienst en Gilbert-syndroom

Andere interessante vragen en antwoorden

Er zijn bepaalde ziekten die moeten worden bevestigd door een onderzoek bij de patiënt. Bijvoorbeeld hypertensie. De praktijk is zodanig dat u meestal, zelfs als u een duidelijke ziekte of aandoening heeft, nog steeds wordt doorverwezen voor een poliklinisch of intramuraal onderzoek. Dit is volkomen legaal. Het is illegaal - als de militaire registratie- en rekruteringsinstantie gezondheidsproblemen volledig negeert, ze dan nergens en overal naartoe stuurt waar ze 'goed' zeggen. Als het militaire registratie- en rekruteringsbureau u voor onderzoek naar het ziekenhuis heeft gestuurd, moet u niet vergeten dat u en de artsen recht hebben op de rechten die zijn beschreven in de wet op de bescherming van de volksgezondheid. Een patiënt die met een arts communiceert, heeft het recht om te weten welke diagnose ze gaan stellen, welke schendingen zijn vastgesteld. De arts is verplicht de dienstplichtige in een toegankelijke vorm te informeren over de voortgang van het onderzoek. Alle medische manipulaties, vooral in het militaire registratie- en rekruteringsbureau, moeten vergezeld gaan van uitleg over gezondheid, diagnose en behandelmethoden. Het is de moeite waard om hier vol te houden..

Het is belangrijk dat deze informatie zich in het militaire commissariaat bevindt in het persoonlijk dossier van de dienstplichtige. Er is een ziekteschema dat bepaalde beperkingen bevat

In het gewone leven lijdt een persoon misschien niet echt aan zijn ziekte, maar militaire dienst wordt geassocieerd met zware lasten, stress, extreme omstandigheden en bijzonder voedsel. Daarom is het noodzakelijk dat het militaire registratie- en rekruteringsbureau over alle noodzakelijke documenten beschikt voor de juiste beslissing over geschiktheid.

Heel vaak denken dienstplichtigen dat de militaire dienst erachter zal komen en geen documenten zal brengen. Ze worden naar de dienst gebracht en na twee weken komen ze in het ziekenhuis, waar ze drie maanden doorbrengen in plaats van in militaire dienst. En dan krijgen ze de opdracht. Over het algemeen zijn zulke mensen een last voor het leger. De burgers zelf dachten niet dat de militaire registratie- en rekruteringsbureaus slecht werkten en dat niemand iets zou begrijpen. Als een burger er zelf niet voor zorgt dat de medische raad zijn gezondheid correct beoordeelt, dan doet niemand dat. Elke jonge man zal je vertellen hoe het gaat. De medische raad vraagt ​​de medische dossiers op bij de kliniek. En wat daar staat aangegeven, kunnen ze opschrijven. En dat is lang niet altijd het geval. Klachten geuit door de dienstplichtige, vooral niemand houdt er rekening mee. Ze zetten iedereen: gezond. Dat wil zeggen, de medische raad zelf duurt ongeveer een kwartier.

Klachten over de geschiktheid en medische keuringen van een dienstplichtige kunnen worden ingediend bij het parket, bij een hogere dienstcommissie en bij de rechtbank.

Het is belangrijk op te merken dat de beslissing op uw beroep alleen voor de duur van de procedure wordt opgeschort als u een verzoek bij de rechtbank indient. In alle andere gevallen gebeurt dit niet.

Debat over uitstel van betaling door dezelfde autoriteiten.

Is het mogelijk om in het leger te dienen met de ziekte van Gilbert?

Het syndroom van Gilbert is een erfelijke ziekte. Het komt tot uiting in periodieke episodes van geelzucht, die zelf als ze ontstaan, dan ook zelfstandig overgaan. Met deze ziekte in het bloed, constant verhoogd

bilirubine inhoud. De ziekte wordt voornamelijk gedetecteerd bij kinderen of adolescenten. Het syndroom van Gilbert wordt gekenmerkt door het verschijnen van geelzucht sclera van de ogen, de huid. De persoon wordt snel moe, soms is er pijn in het hypochondrium.

Deze ziekte is niet gevaarlijk en heeft geen speciale behandeling nodig..

Tot op heden staat het Gilbert-syndroom niet op de lijst van ziekten waarvoor het onmogelijk is om in het leger te dienen en geeft het geen vertraging. Er wordt alleen rekening gehouden met beperkingen en de service is zonder speciale lasten.

Hoe manifesteert de ziekte zich?

Ondanks de exotische naam wordt tonsillitis als een vrij veel voorkomende ziekte beschouwd. Bij gewone mensen gebruiken we het woord "keelpijn", maar zelfs van deze pijnlijk bekende ziekte weten veel mensen bijna niets. Ondertussen merken artsen op dat bijna iedereen chronische tonsillitis heeft, omdat bacteriën altijd aanwezig zijn op de amandelen van de amandelen, wat 's nachts een ontstekingsproces kan veroorzaken.

U kunt zelf tonsillitis diagnosticeren, omdat de essentie van deze aandoening uit verschillende inherente symptomen bestaat. Het is bijvoorbeeld al moeilijk genoeg om resterende effecten te verwijderen. Vaak moeten mensen hele jaren van hun leven aan een volledige genezing besteden. In een toestand van acute tonsillitis wordt de ziekte gekenmerkt door:

 • onaangename gewaarwordingen in de keel;
 • hoge koorts;
 • zwakheid.

Dan, nadat de uitgesproken symptomen zijn verdwenen, is de aandoening vatbaar voor overgang naar het chronische stadium. De patiënt is zich er vaak niet van bewust dat hij een dergelijke diagnose heeft, en alleen zeldzame terugvallen, die vergelijkbaar zijn met geïsoleerde gevallen, geven zichzelf weg.

Na verloop van tijd neemt de pijn toe, wordt het pijnlijk om te slikken. Palpatie buiten de amandelkwabben veroorzaakt ook milde pijn. Het kan zelfs pijn in het oor veroorzaken en als extra manifestatie wordt vaak hoofdpijn opgemerkt.

Hersenen ischemie

Onderdeel "c" van artikel 24 met toewijzing van de geschiktheidscategorie "B" aan een dienstplichtige impliceert de aanwezigheid van voorbijgaande aandoeningen van de cerebrale circulatie (zeldzame voorbijgaande hersenischemie). De medewerker kan een verminderde coördinatie van bewegingen, veranderingen in spraak en gezichtsscherpte vertonen. Er is een onvolledige verlamming (parese) van de ledematen, gevoelloosheid van sommige delen van het lichaam. Helaas, wanneer de eerste symptomen verschijnen, zoeken velen geen hulp, gaan ze niet naar een arts en is het niet mogelijk om de ziekte onmiddellijk te identificeren. Na ontvangst van de roman is het raadzaam dat de dienstplichtige weet welke lasten hij in de toekomst zal kunnen dragen. Er wordt aangenomen dat een voorbijgaande schending van de cerebrale circulatie een vorm van hypertensieve crisis is, vergezeld van een plotselinge stijging van de bloeddruk (in numerieke waarde is de sprong in bloeddruk individueel van aard). PNMK begeleidt altijd de manifestatie of verergering van eerder bestaande hersensymptomen.

Wanneer een chronische vorm optreedt

Niet iedereen zal de diagnose van een chronische ziekte in relatie tot zichzelf willen horen, daarom is het de moeite waard om de redenen voor de overgang van de ziekte van het acute stadium naar het chronische duidelijk te begrijpen. De belangrijkste reden is het voortijdig beëindigen van de behandeling.

In feite nemen we vaak onze toevlucht tot zelfbehandeling en zodra de belangrijkste symptomen die een normale levensstijl belemmeren, verdwijnen, wordt de cursus als voltooid beschouwd. Zelfs als de medicijnen correct worden gekozen, zal de onbehandelde ziekte zeker terugkeren in een chronische vorm. Bij acute tonsillitis is de aanbevolen medicatieduur 9 dagen, maar daar houdt de behandeling niet op. De patiënt krijgt een spoeling en een vitaminekuur voorgeschreven.

Oorzaken van de ziekte

Deze ziekte treedt op tijdens de ontwikkeling van de foetus. Dit veroorzaakt problemen met bilirubine, een leverenzym. Geelzucht wordt een ziekte genoemd omdat geelverkleuring van de huid een van de voor de hand liggende symptomen wordt. In de beginfase wordt de ziekte zelden gedetecteerd. Maar het wordt vaak gevonden in de adolescentie en meestal - bij jongens. Ernstige gezondheidsstoornissen bij de patiënt worden niet gedetecteerd, maar tijdens perioden van verergering kan er een aanzienlijke verslechtering van het welbevinden optreden. Meestal treden exacerbaties op als gevolg van:

 • Te veel eten of vasten;
 • Slechte voeding en junkfood;
 • Overtredingen van het regime, stress.

Ook kunnen slechte gewoonten, krachtige fysieke activiteit, problemen met de immuniteit en een aantal andere factoren een verergering veroorzaken. Negatieve effecten of complicaties op lange termijn als gevolg van deze ziekte komen meestal niet voor. In de zeldzaamste gevallen kan het een galsteenziekte zijn of de ontwikkeling van hepatitis. Maar dergelijke opties zijn meer een uitzondering op de regel dan een trend..

Reden voor uitstel of niet

Deze diagnose komt momenteel vrij vaak voor. Een derde van de bevolking van het land heeft overgewicht. U kunt de meest voorkomende oorzaken van deze pathologie benadrukken:

 • overmatig gebruik van producten die schadelijk zijn voor het lichaam;
 • erfelijkheid;
 • overtollige hoeveelheid geconsumeerd voedsel;
 • verstoringen in hormonale en metabolische processen;
 • gebrek aan fysieke activiteit (sedentaire levensstijl).

Het is gebruikelijk om 4 graden van ernst van deze ziekte te onderscheiden. Lichaamsgewicht overschrijdt normale waarden:

 • op 1 graad met 25-29%;
 • bij 2 graden met 30-50%;
 • bij 3 graden van 51% tot 99%;
 • bij 4 graden meer dan 100%

Het is belangrijk om te bedenken dat het lichaamsgewicht wordt berekend in verhouding tot de lengte. Voor een jonge man met een lengte van 181 cm wordt bijvoorbeeld een gewicht tot 81 kg als een normaal gewicht beschouwd

Trouwens, lengte en gewicht worden ook gebruikt bij het berekenen van BMI (body mass index) als het gaat om ondergewicht.

De mogelijkheid van uitstel van het leger vanwege obesitas hangt af van de ernst van de ziekte. Als de extra kilo's de tocht niet verstoren, wordt de jongeman naar de militaire eenheid gestuurd.

De eerste graad van zwaarlijvigheid wordt over het algemeen niet serieus genomen door de leden van het militaire rekruteringsbureau. In de regel krijgt een dienstplichtige met een vermoeden van een dergelijke diagnose een A-2-fitnesscategorie, wat betekent dat de jongeman praktisch geen gezondheidsproblemen heeft en in elk leger kan dienen.

Helaas kan er in dit geval niets worden gedaan om niet naar het leger te gaan. Zelfs de grens tussen 2 en 3 graden zwaarlijvigheidsmassa heeft geen invloed op de situatie. Elke kilo is belangrijk.

Gaan ze het leger in met migraine

Chronische ziekte met het optreden van acute hoofdpijnaanvallen die meestal zonder oorzaak en langdurig optreden, wordt migraine genoemd. De ziekte kan worden opgedaan tijdens het leven (ook op jonge leeftijd), maar heeft ook een erfelijke aanleg.

Om migraine te diagnosticeren en een militaire kaart te krijgen met een fitnesscategorie van "B", is het noodzakelijk dat de inductee bepaalde symptomen heeft. De medewerker moet bewijzen dat aanhoudende hoofdpijnaanvallen (migraine) langer dan 24 uur aanhouden, dat wil zeggen medische zorg ontvangen in stationaire omstandigheden wanneer ten minste eenmaal per maand plotselinge migraineaanvallen optreden. Symptomen zoals misselijkheid en braken, gevoeligheid voor licht en geluid kunnen aanwezig zijn. Misschien is het opnieuw optreden van aanvallen het gevolg van ineffectieve therapie, wat een extra rechtvaardiging zal zijn voor de aanwezigheid van migraine bij de inductee.

Traditioneel wordt migraine vergezeld van visuele symptomen migraine met aura genoemd. De belangrijkste symptomen van de ziekte worden aangevuld door visuele, de zogenaamde "visuele effecten" in de vorm van lichtflitsen, flikkerende zigzaglijnen, lichte vlekken, enz...

Mensen die aan migraine lijden, kunnen veranderingen in hun emotionele toestand hebben, zoals verhoogde of verminderde perceptie, frequente prikkelbaarheid of verminderde prestaties. Wanneer u met een arts praat, kunt u symptomen identificeren die onbeduidend lijken - verlangen naar specifiek voedsel (vooral zoet), overmatig geeuwen. Als de dienstplichtige periodiek ernstige migraineaanvallen (drie of meer keer per jaar) ervaart en de aanvallen langdurig zijn (vanaf 24 uur of meer), is hij vrijgesteld van de dienstplicht op grond van artikel 24 van het ziekteschema, met de geschiktheidscategorie "B" - beperkt passen.

Diagnostiek

De ziekte manifesteert zich meestal in de adolescentie en de diagnose is hier vrij eenvoudig, op voorwaarde dat de medische geschiedenis correct wordt verzameld en een aantal onderzoeken wordt uitgevoerd. Verschillende analyses komen van pas..

Het kan ook zijn dat de arts nodig heeft:

 • een anamnese, dat wil zeggen een verzameling patiëntenklachten en ziekten die ouders hadden, als een van hen het Gilbert-syndroom had, wordt de diagnose bevestigd);
 • genetische test op een defect in het gen dat verantwoordelijk is voor de productie van het gewenste leverenzym;
 • urineonderzoek voor bilirubine;
 • bloed naar de kliniek en biochemie;
 • hepatitisvirus-test (om geelzucht uit te sluiten);
 • analyse voor stercobiline, bij deze ziekte zit het niet in de ontlasting;
 • coagulogram voor het beoordelen van de leverfunctie en de bloedstollingskwaliteit;
 • Echografie en CT-scan van het buikvlies;
 • leverbiopsie.

Er is een speciale analyse voor de aanwezigheid van het Gilbert-syndroom, deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • een test met fenobarbital, waarbij 5 dagen na toediening van het medicijn het niveau van bilirubine weer normaal wordt;
 • hongersnood, want dit bloed wordt ingenomen voor aanvang van een tweedaags dieet met calorieën tot 400 Kcal per dag, waarna de analyse wordt herhaald, met deze aandoening neemt de hoeveelheid bilirubine bijna tweemaal toe;
 • 40 mg wordt aan de patiënt toegediend. nicotinezuur, met het Gilbert-syndroom, nemen de bilirubine-indicatoren toe.

Diagnostiek

Een gespecialiseerde specialist die residuele encefalopathie diagnosticeert, is een neuroloog. Hij interviewt de patiënt bij het eerste onderzoek, ontdekt de frequentie en intensiteit van de symptomen, evenals een lijst met pathologieën die de progressie van de ziekte kunnen veroorzaken.

Aangezien residuele encefalopathie in de beginfase qua symptomen vergelijkbaar is met andere neurologische aandoeningen, is het voor de nauwkeurige diagnose noodzakelijk om een ​​reeks onderzoeken te ondergaan:

Elektro-encefalografie - om de mate van functioneren van de structuren van de hersenen en zijn cellen te bestuderen. Magnetische resonantiebeeldvorming - om hersenweefsel op cellulair niveau te bestuderen en verborgen pathologische processen daarin te identificeren. Computertomografie - met behulp van röntgenstralen kunt u de toestand van hersenstructuren bestuderen en pathologische processen daarin detecteren. Nucleair type MRI - hiermee kunt u de biochemische samenstelling van cellen bestuderen en een conclusie trekken over hun activiteit. Urine- en bloedonderzoeken, die in combinatie met de hierboven beschreven methoden een definitieve diagnose mogelijk maken.

Belangrijk bij het stellen van een diagnose is het identificeren van de oorzaken van residuele encefalopathie. Hierdoor kan de arts een effectieve behandeling voorschrijven en daarmee de kans op een gunstige prognose vergroten.

Hoe u uw zaak kunt bewijzen

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat het militaire rekruteringsbureau geen diagnoses stelt, maar alleen, op basis van beschikbare documenten, hun geschiktheid voor dienstverlening bepaalt. De diagnose moet in de kliniek worden gesteld

Tegelijkertijd wordt de gezondheidsgroep in het militaire rekruteringsbureau op de minimumwaarde gesteld. Als de optometrist uw gezondheidsgroep bijvoorbeeld heeft gedefinieerd als A1, en de chirurg heeft B3 geschreven, dan staat B3 uiteindelijk op het militaire ticket. In totaal zijn er 4 opties voor houdbaarheid:

 • A - geschikt voor alle troepen;
 • B - geschikt met kleine beperkingen;
 • B - beperkt geschikt;
 • G - tijdelijk ongeschikt;
 • D - niet geschikt.

In dit geval worden de numerieke indices alleen ingesteld voor de categorieën A en B. De cijfers geven het type troepen aan waarin de dienstplichtige om gezondheidsredenen kan worden bepaald.

Heel vaak, vooral in de tweede helft van het ontwerp, wanneer het militaire registratie- en rekruteringsbureau een plan heeft, wordt de vervaldatum vastgesteld, ondanks de diagnoses. Soms 'verliezen' ze gewoon wat documenten en foto's. Als de dienstplichtige vertrouwen heeft in zijn diagnose, wordt daarom aanbevolen om kopieën van documenten naar het ontwerpbord te brengen..

In geval van onenigheid met de diagnose en de fitnessgroep, moet zo snel mogelijk contact worden opgenomen met het hogere commissariaat. Daarna is het de moeite waard om naar een andere medische instelling te gaan en akkoord te gaan met een onafhankelijk medisch onderzoek.

Als gevolg hiervan kan de zaak naar de rechtszaak gaan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat er zoveel mogelijk bewijs moet worden voorbereid voor het proces dat de dienstplichtige een bevestigde diagnose van platvoeten heeft, met een mate van vervorming die niet geschikt is voor militaire dienst. Als een jongeman niet zeker is van zijn capaciteiten, kunt u zich wenden tot een professionele advocaat met ervaring in het behandelen van dergelijke zaken

Het ontbreken van één of beide voetbogen zorgt voor problemen voor de normale werking van het gehele skelet. Het zal moeilijk zijn om te bewegen en na verloop van tijd zal het ook erg pijnlijk zijn. Daarom moet je je niet met een handbeweging in verband brengen met zo'n pathologie

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen en de militaire dienst kan wachten. Het belangrijkste is om je voor te bereiden op het ontwerpbord en alle documenten in te dienen die bevestigen dat je het recht hebt om een ​​schuld niet terug te betalen aan het moederland om gezondheidsredenen

Daarom hangt het alleen af ​​van de mate van de ziekte die u heeft en uw hardheid, of ze zich met platte voeten in het leger trekken, als het leger zich niet bij uw diagnose wil voegen.

Symptomen en kliniek van het Gilbert-syndroom

Sinds de geboorte achtervolgt de mens een genetische ziekte die verband houdt met een verminderd metabolisme van bilirubine. Het diagnosticeren ervan op jonge leeftijd is echter niet zo eenvoudig, omdat het lange tijd asymptomatisch is.

Meestal lijden jongens aan deze ziekte. Genetische geelzucht introduceert geen functionele pathologieën in de activiteit van het lichaam, daarom vormt het geen dodelijk gevaar, maar dichter bij de tienerperiode veroorzaken bepaalde symptomen die zich toch beginnen te manifesteren veel problemen in het normale dagelijkse leven van een tiener.

Naast de karakteristieke geelheid van de huid, waardoor het Gilbert-syndroom vaak wordt verward met hepatitis A, kan de patiënt een plotselinge afname van de eetlust, vermoeidheid tijdens fysieke manipulatie en slaapstoornissen worden waargenomen. In sommige gevallen kan tijdens het eten een bittere smaak worden gevoeld. Na een bepaalde, vaak korte tijd, verzwakken alle vermelde manifestaties, dit betekent dat de ziekte periodiek van aard is en de volgende verergering is voltooid.

Er is geen specifieke behandeling voor genetische geelzucht. Er zijn een aantal maatregelen die de manifestatie van symptomen kunnen verminderen. De meest populaire bestemming is dieet nr. 5, ontwikkeld door M.I. Pevzner. Het gaat om een ​​combinatie van gerechten met rundvlees, groenten, ontbijtgranen, tarwebrood, thee, kwark. Kruiderijen, vet vlees, reuzel, zuring, spinazie en vette vis worden als verboden beschouwd. De patiënt moet alcohol en alcohol volledig verlaten, het wordt aanbevolen om tijdelijk te stoppen met sporten en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Worden dienstplichtigen toegelaten tot het leger met het Gilbert-syndroom

Een medisch onderzoek van jonge mannen van voor de ontwerpleeftijd wordt uitgevoerd door een speciale commissie gevormd door het militaire commissariaat, met betrokkenheid van zeer gespecialiseerde artsen. Tijdens het werk van de commissie wordt de overeenstemming van de gezondheidsstatus van de dienstplichtige met de eisen die aan de soldaat worden voorgelegd, bepaald.

Het regeringsbesluit regelt deze eisen, die de lijst van ziekten onverenigbaar met de militaire dienst goedkeurden. De dubbelzinnigheid van de benadering van de interpretatie van dit document leidt ertoe dat voor elke specifieke ziekte voortdurend een aantal vragen opduikt, omdat het klinische beeld van de manifestatie individueel is voor elk organisme.

Zullen ze het leger in gaan met genetische geelzucht

Het Gilbert-syndroom manifesteert zich mogelijk op geen enkele manier tijdens de kindertijd. Dan heeft de jongeman op een bepaald moment symptomen bekend en stellen artsen een diagnose van deze aandoening. Maar veel ouders blijven perplex staan ​​nadat de ontwerpcommissie groen licht heeft gegeven en het leger een kind verwacht.

Tegenwoordig, in het tijdperk van de informatietechnologie, is het niet moeilijk om thuis een antwoord op een bepaalde vraag te krijgen. En u kunt zelfs een advocaat raadplegen over het beroep.

Bovendien zal het niet moeilijk zijn om vertrouwd te raken met de tekst van de bovenstaande resolutie, waarin u de aan- of afwezigheid van de ziekte waarin u geïnteresseerd bent kunt zien..

Als dit type ziekte niet op de lijst staat, heeft het geen zin om geld uit te geven aan verschillende advocaten, omdat het onmogelijk is om de beslissing van de commissie aan te vechten.

Zijn ze, gezien het feit dat het Gilbert-syndroom bij uw kind werd ontdekt, bij het leger ingelijfd met dergelijk bewijs? - het antwoord is elementair en ondubbelzinnig positief.

Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de ziekte niet op de lijst van het schema staat, niet levensbedreigend is voor de dienstplichtige en niet wordt overgedragen aan andere militairen.

Daarom zal de jongeman met dergelijke symptomen of zelfs met een vermelding op de polikliniekkaart zeker worden opgeroepen voor service.

Als de ziekte zich begint te manifesteren, kan een soldaat worden uitgesloten van bepaalde fysieke oefeningen..

Wat het dieet betreft, wordt het legerdieet als behoorlijk aangepast beschouwd voor deze lijst met producten.

Ondanks het feit dat het leger niet gecontra-indiceerd is voor een patiënt met het symptoom van Gilbert, worden er toch bepaalde beperkingen gesteld.

De ontwerpcommissie maakt een aantekening in het persoonlijk dossier van de dienstplichtige en vervolgens wordt beslist in welk deel en in welke functie hij zal dienen.

Statistieken geven aan dat voor dergelijke kinderen altijd het juiste beroep wordt gekozen. Een soldaat kan werken met documentatie, wachttaken uitvoeren en als secretaris optreden.

Als troost voor ouders die zich zorgen maken over hun kind, moet worden opgemerkt dat militaire dienst de patiënt niet alleen niet zal schaden met genetische geelzucht, maar ook de positieve dynamiek van de ziekte zal beïnvloeden.

We hebben het dieet al genoemd en eten volgens het schema zal een soldaat nooit hongergevoelens bezorgen, wat extreem gecontra-indiceerd is bij verergering. Complicaties veroorzaakt door een verminderde gezondheid zijn niet nodig door de patiënt, noch door het bevel, noch door de staat als geheel.

Gilbert's syndroom en militaire dienst

Het Gilbert-syndroom komt niet zo vaak voor bij alle leverpathologie. Het manifesteert zich als een verhoging van het niveau van bilirubine in de bloedbaan, wat een toxisch effect heeft op de lichaamscellen. Niet iedereen kent het gevaar van de ziekte en of ze in het leger zijn opgenomen met het Gilbert-syndroom. In het artikel zullen we proberen de interessante kwesties te begrijpen en beginnen we met een korte analyse van de ziekte.

De belangrijkste oorzaak van de pathologie is een chromosoommutatie. Ze is verantwoordelijk voor het leverenzym, dat de indirecte vorm van bilirubine gebruikt. Dit proces vindt plaats door de niet-geconjugeerde vorm van het pigment om te zetten in een directe (geconjugeerd, dat wil zeggen geassocieerd met glucuronzuur).

Gilbert kan in het geheim of periodiek een licht icterisch syndroom vertonen. Bovendien maakt de man zich zorgen over zwakte en dyspeptische stoornissen in de vorm van misselijkheid, flatulentie, brandend maagzuur en barsten in de zone van het rechter hypochondrium. Het legerprobleem wordt aangepakt rekening houdend met de ernst van de pathologie en de algemene gezondheidsstatus van de dienstplichtige.

De meest informatieve diagnostische methode is genetische analyse. PCR kan een gemuteerd gen detecteren en de ziekte bevestigen.

Ziekte leven

Aangezien de ziekte van Gilbert geen contra-indicatie is voor militaire dienst, is de term ervan niet aan verandering onderhevig. Andere beperkingen worden hier besproken. Feit is dat nadat de medische commissie de genetische ziekte heeft bevestigd, de dienstplichtige in groep B wordt opgenomen.

Deze categorie omvat jonge mannen die bepaalde gezondheidsbeperkingen vereisen. Zware fysieke activiteit is meestal uitgesloten en er worden speciale voorwaarden voor service gecreëerd..

De basis voor het verkorten van de periode van militaire dienst is het gecompliceerde verloop van de ziekte. Meestal worden complicaties weergegeven door een verminderde werking van het hepatobiliaire kanaal (galkanaal, lever). In het laboratorium komt dit tot uiting in een uitgesproken toename van bilirubine, alkalische fosfatase en transaminasen in de bloedbaan, wat duidt op schade aan hepatocyten (kliercellen).

Bovendien neemt de intensiteit van klinische symptomen toe (geelzucht, dyspeptische stoornissen worden intenser, ernstige zwakte en zwaarte in het rechter hypochondrium zijn storend). Een volwaardige dienst tegen deze achtergrond wordt onmogelijk en daarom is de dienstplichtige in vredestijd niet in het leger.

Gilbert's syndroom en wettelijke beperkingen van het leger

Worden ze met zo'n diagnose naar het leger gebracht? Volgens het "Schedule of Diseases, Requirements for the Health Status of Draftees", goedgekeurd door een decreet van het Ministerie van Defensie van 21 oktober 2008, worden patiënten met intermitterend geelzuchtsyndroom opgeroepen voor militaire dienst, maar ze bepalen speciale voorwaarden voor hen die kleine beperkingen vereisen. Dat wil zeggen, het oorzakelijk verband is vrij duidelijk gedefinieerd: voor dienstplichtigen is de aangegeven genetische anomalie geen reden voor uitstel of volledige vrijstelling van militaire dienst.

- Mijn zoon heeft 1 eetlepel kyphoscoliose. De behandelende arts zei dat ze bij een dergelijke diagnose niet in het leger mogen worden opgenomen. Maar hij ontving een dagvaarding met een specifieke deadline voor het verlaten van de troepen. Wie heeft er gelijk?

- Hangt af van welke functionele stoornissen kyphoscoliose geeft, hoe deze in het algemeen de gezondheidstoestand beïnvloedt. Het is onduidelijk of uw zoon is onderzocht bij de IHC. Misschien heeft hij een dagvaarding ontvangen om bij het militaire registratie- en rekruteringsbureau aan te komen, in plaats van naar de troepen te gaan, de bewoording is mogelijk niet correct. Als hij wordt uitgenodigd voor het ontwerpbestuur - misschien hoeft hij na het onderzoek niet te dienen, is kyfoscoliose meestal een goede reden hiervoor.

- Welke militaire takken worden ingenomen met de B-3 fitnesscategorie??

- Deze categorie betekent houdbaarheid met kleine beperkingen. Je kunt dienen in alle onderwerpen van de Russische Federatie. Maar jongeren met deze categorie komen natuurlijk niet in de Airborne Forces, het Marine Corps, op een onderzeeër. Maar ze kunnen dienen in de communicatietroepen, als chauffeurs van infanterievoertuigen en gepantserde personeelschepen, in bewakingseenheden, chemische en luchtafweerraketten, interne troepen, enz..

Vraag 2011-04-01 20:23:44 Sindrom mojet proiti, v vozraste ot 25 ili 30 do 50.)

Vraag 2012-02-28 13: 04: 25 Hallo! Op 18-jarige leeftijd diagnosticeerden artsen het Gilbert-syndroom, zoals het op de polikliniekkaart staat. Ik ben 24 jaar en wil me nog steeds in het leger brengen. Waar kan ik solliciteren of naar welk wetsartikel kan ik verwijzen??

Verloop van de ziekte

Het beloop van de ziekte is meestal golvend, wanneer periodes van verergering worden vervangen door remissie. Tijdens exacerbaties worden alle symptomen en manifestaties van het Gilbert-syndroom, waaronder geelzucht en een toename van bilirubine, geïntensiveerd. Tijdens perioden van remissie kunnen tekenen van de ziekte volledig afwezig zijn. Deze genetische pathologie bestaat vrij vaak gedurende vele jaren en wordt alleen gedetecteerd door toevoeging van ontstekingsveranderingen in de galwegen en andere infecties.

Gilbert's syndroom en het leger

Alleen een geneticus kan de risico's van een vergelijkbare pathologie bij de nakomelingen inschatten. Daarom moet u bij het plannen van een zwangerschap, ongeacht wie de drager is van het Gilbert-syndroom, man of vrouw, het advies van deze specialist inwinnen.

Behandeling van het Gilbert-syndroom.

Naleving van het regime van werk, voeding, rust. Significante fysieke inspanning, vochtbeperking, verhongering en hyperinsolatie moeten worden vermeden. In het dieet worden patiënten, vooral tijdens exacerbaties, aanbevolen om vet vlees, gefrituurde en pittige gerechten, kruiden en ingeblikt voedsel te beperken. Alcohol drinken is onaanvaardbaar. Het Gilbert-syndroom is geen reden om vaccinaties te weigeren.

De prognose is gunstig. Hyperbilirubinemie blijft levenslang bestaan, maar gaat niet gepaard met een toename van de mortaliteit. Progressieve veranderingen in de lever ontwikkelen zich meestal niet. In de levensverzekering van dergelijke mensen worden ze doorverwezen naar de groep van het gewone risico. Bij behandeling met fenobarbital of cordiamine wordt het niveau van bilirubine verlaagd tot normaal. Patiënten moeten worden gewaarschuwd dat geelzucht kan optreden na bijkomende infecties, herhaaldelijk braken en een gemiste maaltijd. Er werd een hoge gevoeligheid van patiënten voor verschillende hepatotoxische effecten (alcohol, veel medicijnen, enz.) Opgemerkt. Misschien de ontwikkeling van ontstekingen in de galwegen, galsteenziekte, psychosomatische aandoeningen. Ouders van kinderen met dit syndroom moeten een geneticus raadplegen voordat ze een nieuwe zwangerschap plannen. Evenzo moet het worden gedaan als bij de familieleden van een getrouwd stel dat kinderen gaat krijgen, de diagnose syndroom wordt gesteld.

Waarom platvoeten niet compatibel zijn met militaire dienst

Waarom gaan ze niet met platte voeten naar het leger? In feite is het antwoord heel eenvoudig - met ernstige platte voeten is de patiënt gecontra-indiceerd bij hardlopen en andere fysieke activiteiten. Dit komt door het feit dat met de ontwikkeling van platvoeten na verloop van tijd problemen beginnen met het mechanisme van menselijke beweging, ernstige pijn en bijkomende gewrichtsaandoeningen..

Als u zeildoeklaarzen draagt ​​die een gewone soldaat dagelijks op een dienst draagt, zullen vroeg of laat zijn platte voeten een uitgesproken pijnsyndroom veroorzaken en zal hij niet alleen kunnen dienen maar ook kunnen lopen. Als de dienstplichtige gedwongen wordt legerschoenen met platte voeten te dragen, zal hij na het leger ernstige gewrichtsschade oplopen, tot ernstige mate van artrose en invaliditeit.

Met platte voeten worden ze alleen in het leger gebracht als de graad ervan de normale werking van het skelet en de gewrichtsgezondheid niet bedreigt.

Staan ze in het leger met het Gilbert-syndroom?

Rekruten met vergelijkbare diagnoses dienen dus. Maar hoe zit het met contract soldaten? Het blijkt dat je niet onder het contract kunt dienen. En zelfs als de diagnose verborgen is, maar later verschijnt, wordt het contract verscheurd en wordt de service geweigerd. Het zal volkomen nutteloos zijn om hier tegenin te gaan.

Bij ernstige exacerbaties tijdens de militaire dienst wordt een jonge man behandeld in een ziekenhuis. In bijzonder ernstige gevallen kunnen ze ook worden opgeladen. Dit gebeurt echter zelden..

Als we de realiteit beschouwen, dienen de meeste jonge mannen met deze diagnose normaal en hebben ze geen significante problemen. Zoals reeds opgemerkt, neemt de opdracht de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van het personeel op zich, alle voorwaarden worden gecreëerd die exacerbaties uitsluiten. En de omstandigheden zelf in de vorm van goede voeding, naleving van het regime, hebben alleen maar voordelen. Het belangrijkste is dat de jongeman geen overmatige fysieke inspanning of psychologische druk ervaart.

Resterende behandeling van encefalopathie

Het verloop van de medicamenteuze behandeling voor de behandeling van encefalopathie wordt voor elke patiënt afzonderlijk gekozen. Het kan zijn:

 • Steroïdeloze ontstekingsremmers. Anticonvulsiva. Nootropica die de bloedcirculatie verbeteren. Hormonale medicijnen. Vitaminen B.

Als ondersteunende behandeling worden naast het nemen van medicijnen een aantal procedures aan de patiënt toegeschreven:

 • fysiotherapie; massage cursussen; Oefentherapie; acupunctuur; sessies van craniale osteopathie; manuele therapie.

In zeldzame gevallen kan de patiënt bij het diagnosticeren van residuele encefalopathie een operatie nodig hebben. Het is noodzakelijk als de ziekte wordt geassocieerd met de groei van intracraniële tumoren of ernstig hoofdletsel, terwijl de prognose voor stabilisatie nadat deze is toegenomen.